Kdo jsme?

ZACHS BM INVEST

Jsme firma zabývající se investicemi do movitých i nemovitých subjektů. S investováním jsme začali na vysoké škole čistě ze zvědavosti a nadšení. Poté co naše investice v horizontu tří let dosáhly více než desetinásobku, jsme se rozhodli založit alternativní investiční fond pro naše přátele, rodinu a kvalifikované investory.

Nejdříve jsme sami hledali investiční fond, kam bychom své peníze uložili, ale v dostupných fondech se nám nelíbilo hned několik skutečností. Při vstupu do fondu většina společností vyžaduje vstupní poplatek, což samo o sobě snižuje počáteční základ investice. Dále se nám nelíbil manažerský poplatek, který je vyplácen i v případě, že je fond prodělečný.

Investiční fond, který spravujeme se zabývá zejména nákupem a prodejem kryptoměn, komodit a cenných papírů světového obchodu. Při vstupu do našeho fondu se neplatí žádný vstupní ani manažerský poplatek. Zisk máme pouze v případě, když klient svoji investici zhodnotí. Správce nepodléhá dohledu České národní banky.